Skutor

Diskussionsforum - Registera dig för att läsa och skriva på forumet.
Post Reply
Torsten H
Posts: 1154
Joined: 18 Jan 2006, 15:18

Re: Skutor

Post by Torsten H »

Hette Hildur, Tenggrenstorp II (två g:n), Carmen. Upphuggen 1981.
imar
Posts: 1758
Joined: 02 Nov 2011, 23:44

Re: Skutor

Post by imar »

En annan informatör rapporterar att det är Tomas 1799 ex Tenggrenstorp IV ex Zacheus.
imar
Posts: 1758
Joined: 02 Nov 2011, 23:44

Re: Skutor

Post by imar »

I det allra första inlägget i den här tråden hade jag med en bild på en okänd skuta som fanns i ett familjealbum hemma i Skärhamn. Senare hittade jag samma bild på Hovenäset med noteringen att det var Leni. En släkting till mig menade att det var Fride. Torstens första svar var också att det var Leni. Efter lite tjafs hit och dit så beslöt jag mig för att det var Fride. Med tiden har det visat sig att detta var fel och jag tror därför att bilden föreställer Leni av Hovenäset, tidigare Kristina av Nordvik.

Så här har jag kommit fram till detta. De första bilderna av Fride av Skärhamn visar att mesanmasten saknades. Hon köptes till Skärhamn 1952 och målades svart troligen 1953. Därefter har jag hittat foton på Fride utan mesanmast 1956 och med vit styrhytt. 1957 byggdes ny styrhytt med klädsel av masonit. Den förblev brun. Alltså fanns inte Fride av Skärhamn med vit styrhytt och tre master.

Att Leni fanns i vårt familjealbum kan bero på att min far var bästeman på Kristina av Nordvik 1944. Att hon fanns i ett album på Hovenäset beror nog på att hon köptes dit och döptes till Leni. Det har tagit tid att få fram säkra bevis men när jag hittade fotot från 1956 med två master så blev det klart. Sorry om jag vilselett någon. Torstens första svar var rätt. Det är Leni som finns på bilden.
Torsten H
Posts: 1154
Joined: 18 Jan 2006, 15:18

Re: Skutor

Post by Torsten H »

Så bra, att Leni/Fride-frågan fick ett bra slut.
imar
Posts: 1758
Joined: 02 Nov 2011, 23:44

Re: Skutor

Post by imar »

Criterion Registreringsnummer 5552
Criterion var kravellbyggd hos Smith & Stepenson i Grimsby England 1889 med namnet Criterion och registrerad på Thomas Baskcomb i Grimsby som ketch, 62 ton med ON 96200. Hennes mättal och dimensioner i Sveriges skeppslista blev efter köpet till Sverige 64,16 brt, 37,91 nrt, 100 tdw, 21,40 längd, 5,98 bredd och 2,93 djup (fot 68,3 X 19,6 X 9,6).

Hon inköptes till Sverige av ett partrederi i Kyrkesund för 275 Pounds den 3 mars 1899. Oskar Johansson på Höjda i Sumpen på Tjörn var huvudredare och befälhavare (inte att förväxla med Oskar Johansson i Hisingsviken). Övriga delägare var Karl Abrahamsson från Härön, Karl Berntsson från Härön, Andreas Hansson från Kyrkesund och Karl Alfred Berntsson från Kyrkesund. Samtliga delägare hade en femtedel vardera. Smackowner Thomas Baskcomb i Great Grimsby var säljare. Mätbrev utfärdades av Uddevalla Tullkammare den 14 juli 1900.

Hon såldes den 18 oktober 1902 för 7 100 kronor till ett partrederi i Mollösund med Johan Adolf Rodhén som huvudredare och befälhavare. De övriga delägarna var Anders Oskar Berg, Bernhard Pettersson och Johan August Berg. Samtliga delägare hade 1/4 vardera i rederiet. Den 24 oktober 1905 sålde Bernhard Pettersson sin del till övriga delägare för 1 130 kronor. Den 19 oktober 1906 sålde Johan August Berg sin tredjedel till övriga delägare för 1 456 kronor. Criterion ägdes därefter av Johan Adolf Rodhén och Anders Oskar Berg med hälften vardera. Hemorten var Mollösund.

Den 27 oktober 1913 såldes hon till ett nytt partrederi i Mollösund med Magnus Berg som huvudredare. De övriga delägarna var Oskar Joel Berg, Bror Otto Berg, Mauritz Hermansson, Sigfrid Karlsson och Joakim Patriksson. Samtliga delägare hade 1/6 vardera. Den 31 januari 1914 blev hon registrerad med Magnus Berg som huvudredare, Oskar Joel Berg som befälhavare och Mollösund som hemort.

Ommätning gjordes den 17 april 1917 vid Marstrands Tullkammare till 64,70 brt och 44,34 nrt. Den 20 april 1917 såldes hon för 13 000 kronor till ett partrederi i Skärhamn med Johan Ludvig Karlsson som huvudredare och hälftenägare. Den andra hälften ägdes av brodern Hugo Konrad Karlsson. I 1917 års skeppslista finns hon registrerad med mättal och dimensioner på 64,70 brt, 64,16 brt under däck, 44,34 nrt, 21,40 längd, 5,98 bredd och 2,93 djup. Där nämns även att hon har galeasrigg, att hon har drivits 1912 och att hemorten är Skärhamn.

Den 20 juli 1917 ommättes hon vid Lysekils Tullkammare till 74,70 brt och 50,48 nrt. Den 4 mars 1918 registreras Johan Ludvig Karlsson som befälhavare och den 29 mars 1920 registre-ras att Criterion har motor på 25 hk. Hon hade då även ommätts vid Göteborgs Tullkammare till 62,84 brt och 42,33 nrt.

Hugo Karlsson var född den 1 september 1888 och hans bror Johan Karlsson den 13 juni 1890. Föräldrarna var Karl Olsson och Hilda Olausson i Skärhamn. De var födda i Toftenässtrand 1865 och i Nordvik 1864 och bodde på Magasinsgatan 1 i Skärhamn när bröderna föddes. De flyttade därefter till Toftenässtrand och därefter till Dalgatan 7 i Skärhamn den 11 november 1910. Hugo var gift med Hulda Adolfina Möller från Björholmen. Hon var född den 16 september 1890. De bodde på Härön i Klövedal. Johan var gift med Ingrid Konstantina Jansson som var född på Flatholmen den 24 september 1893. De flyttade till Göteborg.

Den 2 februari 1921 såldes Criterion för 12 000 kronor till ett nytt partrederi i Skärhamn med 5 delägare och med fiskhandlaren Karl Olausson som huvudredare. De övriga delägarna var salteriidkaren Johan Olausson i Skärhamn, hemmansägaren Olle Olausson i Nordvik, fiskaren Karl Andersson i Skärhamn och den tidigare delägaren Hugo Konrad Karlsson. Samtliga delägare hade 1/5 vardera i partrederiet. Den 1 mars samma år sålde Hugo Karlsson sin del till de övriga som därefter hade 1/4 vardera. Detta registrerades den 30 mars.

Karl, Johan och Olle Olausson var bröder och söner till Olaus Kristiansson och Inger Kristina Jonsdotter i Skärhamn. Olaus var född i Nordvik 1831 och Inger Kristina i Utäng 1836. Karl Olausson var född i Skärhamn den 29 oktober 1875 och gift med Elisabeth Johannesdotter från Skedet som var född den 27 mars 1876. De bodde på Magasinsgatan 6 i Skärhamn. Johan Olausson var född i Skärhamn den 15 maj 1866 och gift med Ida Kristina Niklasdotter från Röra Sörgård som var född den 14 juli 1870. De bodde på Magasinsgatan 3 i Skärhamn. Olle Olausson var född i Skärhamn den 2 oktober 1873 och Han gift med Matilda Charlotta Johansdotter från Nordvik som var född den 24 februari 1874. De bodde i Nordvik.

Karl Andersson var född i Haketorp den 29 mars 1889 och son till Anders Kristiansson och Anna Maria Olsdotter vilka bosatte sig på Hamngatan 30 i Skärhamn. Anders var född i Haketorp den 6 februari 1861 och Maria var född i Brevik den 4 november 1865. Karl Andersson gifte sig med Edla Karlsson som var född i Skärhamn den 13 september 1894. Edla var syster till Hugo och Johan som köpte kuttern från Mollösund den 20 april 1917.

Den 7 juni 1822 såldes Criterion för 6 000 kronor till ett partrederi i Grundsund med Lars Edvard Johansson som huvudredare och ägare av 1/3 i fartyget. Övriga delägare med 1/3 vardera var Lars Edvards två bröder David Johansson och Nathanael Johansson. I samband med köpet blev kuttern namnändrad till Torsten. Nathanael var fartygets befälhavare och hemorten var Grundsund. Ändringarna registrerades den 14 juni.

Under 1923 blev Torsten förbyggd och reparerad. Arbetet omfattade ruff, lastrumsluckor mm. Efter ombyggnaden var fartygets mättal och dimensioner vid Lysekils Tullkammare den 23 maj 64,45 brt, 61,86 brt under däck, 43,82 nrt, 21,25 längd, 5,90 bredd, 2,87 djup och 3,75 djupgående. Den 6 april 1924 ommättes Torsten vid Lysekils Tullkammare till 39,17 nrt. Den 10 april 1926 såldes hon för 11 000 kronor till Johan August Olsson i Brattås Orust. Han var själv fartygets befälhavare. Hemorten blev Brattås. Den 16 februari 1928 mättes kuttern vid Lysekils Tullkammare till 45,27 nrt. Den 13 september 1930 mättes hon igen vid Lysekils Tullkammare till 39,97 nrt.

Den 11 maj 1945 utlyste Auktionskammaren i Göteborg auktion på motorkuttern Torsten, liggande vid Gullbergskajen. Efter budgivning inropades fartyget för 8 475 kronor av handlanden Carl Albinsson i Göteborg. Albinsson var huvudredare men befälhavare utsågs inte då kuttern skulle genomgå förbyggnad. Den 4 juli 1947 såldes Torsten, efter ombyggnad, till ett partrederi på Hönö för 30 000 kronor. Artur Lennart Bryngelsson var huvudredare och hans bror Holger Gustav Nicolaus Bryngelsson var fartygets befälhavare. En ansökan om namnändring till Neptun beviljades inte men fartygets hemort ändrades till Hönö.

Ommätning gjordes vid Göteborgs Sjötullavdelning den 23 juli 1947 till 68,96 brt och 44,51 nrt och den 30 december 1947 registrerades som ny befälhavare, Algot Verner Bryngelsson på Hönö. Den 5 april 1948 såldes Torsten för 37 000 kronor till ett nytt partrederi på Hönö med 4 delägare och med Bror Folke Bryngelsson som huvudredare. De övriga delägarna var Olof Andreas Bryngelsson, Olof Evert Gunnar Bryngelsson och Algot Verner Bryngelsson. Alla delägarna hade lika stor andel. Algot Verner Bryngelsson var befälhavare och Hönö behölls som hemort. Man lämnade också in en ansökan om namnändring till Isa vilket blev beviljat den 10 april. Som skäl angav man att fartyget huvudsakligen skulle användas på istraden från Vänern.

Den 28 februari 1948 blev Isa ommätt vid Göteborgs Sjötullsavdelning till 69,85 brt och 46,49 nrt. Den 7 april 1949 registrerades Olof Andreas Bryngelsson på Hönö som befälhavare och den 9 maj 1950 registrerades att Olof Evert Gunnar Bryngelsson efterträtt honom. Den 1 februari 1952 registrerades Algot Verner Bryngelsson som befälhavare och den 26 juni samma år registrerades Olof Evert Gunnar Bryngelsson åter som befälhavare. Man växlade befälhavare mellan delägarna under åren man drev rederiet tillsammans. Den 20 december 1952 sålde Algot Verner och Bror Folke sina andelar, för 4 000 kronor per andel, till Olof Evert Gunnar Bryngelsson som därmed ägde 3/4 i fartyget och var både huvudredare och befälhavare.

Den 2 juni 1957 anmäldes till Fartygsregistret att Isa ändrats till pråm utan framdrivningsmaskin och den 20 maj 1959 anmäldes till Fartygsbyrån att pråmen upphuggits under föregående år. Isa blev avförd ur registret, såsom upphuggen, den 25 augusti 1959.

Källor: Kutterepoken, Kyrkesund Båtar och fartyg, Brittisk skeppslista 1890 – 1899, Tjörns båtar, Sveriges skeppslista 1917, 1923, 1925 och 1927, Folk och hus i Skärhamn samt kyrkoarkivalier Stenkyrka.

Bilden kommer separat.
imar
Posts: 1758
Joined: 02 Nov 2011, 23:44

Re: Skutor

Post by imar »

Criterion 5552.jpg
Criterion 5552.jpg (74.42 KiB) Viewed 13744 times
Kuttern Criterion för ankar vid Omstadsberget i Kyrkesunds ränna. Criterion hade hemmahamn i Skärhamn från 1917 till 1922. Bilden är från hemsidan Kyrkesund.com.
User avatar
Klas Andersson
Posts: 467
Joined: 22 Apr 2008, 14:41
Location: Götene

Re: Skutor

Post by Klas Andersson »

Pråmen ISA som användes i istraden upp till Vänern är inte upphuggen ! (om det nu inte fanns flera ISA ?)
den har visserligen klart gjort sitt som flytande farkost ,men står i vassen i Järnaviken innanför Jarlehus på Kållands västsida
bordläggningen borta i vattenlinjen ,men järnspanten håller uppe resterna av däcket och relingen och även kajutan i aktern som är av järnplåt .
tyvärr tror jag inte jag har nån bild

Carmen som nämns tidigare i samband med bilden från trellevarvets docka blev inte upphuggen heller ! ut blev på 80 talet sänkt vid Carlos grund
tvivlar på att båten på bilden är Carmen .....
Mvh Klas
imar
Posts: 1758
Joined: 02 Nov 2011, 23:44

Re: Skutor

Post by imar »

Klas, jag tvivlar på att denna Isa, fd Criterion, hade järnspant. Det var ju en sk engelsk kutter byggd 1889 och vad jag vet så var de byggda med träspant. Kajutan i aktern av järnplåt stämmer inte heller. Den skulle ju kunna vara en senare tillbyggnad i så fall. Isa var nog ett ganska vanligt namn. Jag tror att jag stött på namnet förut på islastare från Vänern.
imar
Posts: 1758
Joined: 02 Nov 2011, 23:44

Re: Skutor

Post by imar »

Bild nr 271 Kuttern Fram (Ture).JPG
Bifogat fotografi föreställer kuttern Fram av Skärhamn. Var ligger den förtöjd? Jag trodde först att det var lagerhuset i Göteborg men byggnaden stämmer inte riktigt. Kan lagerhuset vara ombyggt? Det ligger en råseglare bakom den högra änden av huset. Någon föreslog Uddevalla. Kan det stämma?
Torsten H
Posts: 1154
Joined: 18 Jan 2006, 15:18

Re: Skutor

Post by Torsten H »

Det är tullhuset i Horsens.
Det kan inte vara Isa - Criterion - den hade inte järnspant.
Attachments
5552  Isa.jpg
5552 Isa.jpg (90.22 KiB) Viewed 13650 times
Horsens - Nya Toldboden.jpg
Henry J
Posts: 12
Joined: 04 Jan 2016, 10:08

Re: Skutor

Post by Henry J »

I Länspumpen 2002:4 har Sven Bryngelsson en historik om ishantering, där skriver han att ISA blev lagd vid Stenskär utanför Hönö för att där bli vrak.de sista åren bogserade ISA en pråm som samtidigt med ISA tog slut kanske är den som blir förväxlad med ISA. finns bild på pråmen i artikeln.
imar
Posts: 1758
Joined: 02 Nov 2011, 23:44

Re: Skutor

Post by imar »

Isa ex Criterion.jpg
Isa ex Criterion.jpg (23.46 KiB) Viewed 13495 times
Tack för det Henry.
Jag har tittat på Bryngelssons artikel i Länspumpen 2002:4. Den bild som jag hittar där av Isa - Critorion verkar föreställa den engelska kuttern. Pråmen som du säger finns på bild hittar jag inte. Det verkar vara en bra förklaring till Klas uppgift om det järnspantade fartyget som han hittat och som tydligen bär namnet Isa. Enligt min mening är det troligt att pråmen försetts med samma namn som sin bogserare.
Jag bifogar bilden från Länspumpen 2002:4.
Torsten H
Posts: 1154
Joined: 18 Jan 2006, 15:18

Re: Skutor

Post by Torsten H »

Pråmen finns på ett foto på sidan 12 längst uppe till vänster med kuttern Isa akterom.
imar
Posts: 1758
Joined: 02 Nov 2011, 23:44

Re: Skutor

Post by imar »

:D
User avatar
Klas Andersson
Posts: 467
Joined: 22 Apr 2008, 14:41
Location: Götene

Re: Skutor

Post by Klas Andersson »

http://www.lanspumpen.se/nummer/2002_4.pdf

Mittenbilden på sidan 12 är definitivt pråmen som idag ligger på samma ställe som på bilden tror jag ! även bryggan finns kvar
styrhytten är ju borta .men jag känner igen bygget under med hålen för ventiler

på andra sidan viken och lite längre in ligger vraket av MÅSEN ,den var en Engelsk kutter ,jag vill minnas den också varit sysselsatt med isfrakten ..?men kan ha fel ...
har inte reg numret på den tillgängligt just nu
Mvh Klas
Post Reply