Info om kapten Bille - fanns han?

Diskussionsforum - Registera dig för att läsa och skriva på forumet.
Post Reply
Lars Johansson
Posts: 18
Joined: 01 Nov 2016, 11:48

Info om kapten Bille - fanns han?

Post by Lars Johansson »

I Norsholm längs Göta kanal finns Café & Vandrarhem Kapten Billes. Anläggningen har sitt namn efter den kapten Bille som tjänstgjorde på SS Pallas, ett av Ångfartygs AB Göta Kanals båtar. Han ska enligt uppgift ha varit styrman på Pallas under 1930- och 1940-talen. Att han skulle ha tjänstgort på Pallas under 1940-talet låter knappast troligt då fartyget låg upplagt vid Lödöse från 1939 och fram till försäljningen till Norge 1945.

Hos Kapten Billes i Norsholm saknar man, anmärkningsvärt nog, egentlig kunskap om den person man låtit ge namn åt anläggningen. Man lär ha döpt anläggningen efter förslag från en av kanalbolagets numera avgångna direktörer. Jag har på nätet funnit en kapten Bo Bille som hade en sommarstuga(?) på Särö. Dock har båda hans barn gått ur tiden och jag har inte kunnat spåra vidare.

I "Sveriges Sjöbefälsskolor 1913-1969" har jag inte lyckats finna någon Bille som tagit någon form av nautisk examen.
Jan Schönemann
Posts: 281
Joined: 02 Jan 2008, 17:18
Location: Skövde

Re: Info om kapten Bille - fanns han?

Post by Jan Schönemann »

Lars Johansson
Posts: 18
Joined: 01 Nov 2016, 11:48

Re: Info om kapten Bille - fanns han?

Post by Lars Johansson »

Tack Jan!
Detta är den information om kaféet och dess namn som ägarna ger sina besökare. Trevligt för besökarna. Själv gillar jag verkligen fotot av "kapten Bille" som finns i caféet. En man med attityd. Men vem var han? Årtal för Billes tjänstgöring på SS Pallas stämmer inte och ingen tycks veta något om denne "kapten".
johanmmolin
Posts: 342
Joined: 15 Nov 2011, 18:15
Location: Moth Virgin; exil-östgöte

Re: Info om kapten Bille - fanns han?

Post by johanmmolin »

Har kollat igenom alla passagelistor jag har med befälhavarnamn + alla uppgifter jag nedtecknat om fartyg som trafikerat Göta Kanal och Vättern. Ingen Bille har dykt upp, enda träffarna jag får är "Billerud" ...

Inte heller bland Gösta Pepas minnen hittar jag någon Bille.

Edit: Projekt Runeberg: Svenskt Biografiskt Lexikon och Vem är Vem kammade båda noll.
Lars Johansson
Posts: 18
Joined: 01 Nov 2016, 11:48

Re: Info om kapten Bille - fanns han?

Post by Lars Johansson »

Tack Johan!
Att inte heller du funnit något om den påstådde kapten Bille ser jag nästan som en bekräftelse på att han inte seglat på kanalen. Ägarna till Kapten Billes Café i Norsholm uppger att de fått förslaget till namnet från vår förr-förre kanaldirektör. Kan någon gammal skröna ligga bakom?
Lars Johansson
L-J
Posts: 156
Joined: 11 Aug 2011, 17:59
Location: Skara

Re: Info om kapten Bille - fanns han?

Post by L-J »

Kan det tänkas att en kapten vid namn Billerud fått detta smeknamn, eller att han var kapten på en kanalare vid namn Billerud?

L-J
johanmmolin
Posts: 342
Joined: 15 Nov 2011, 18:15
Location: Moth Virgin; exil-östgöte

Re: Info om kapten Bille - fanns han?

Post by johanmmolin »

En idé så god som någon i detta läge, när det inte tycks gå att skaka fram någon som verkligen hetat just Bille ...
Lars Johansson
Posts: 18
Joined: 01 Nov 2016, 11:48

Re: Info om kapten Bille - fanns han?

Post by Lars Johansson »

Släktnamnet Bille är ganska vanligt. Bille var en adlig släkt i det då danska Skåne. Den siste adlige Bille lär ha gått bort redan under slutet av 1400-talet. Men därefter många med namnet Bille i såväl Sverige som i Danmark. I Danmark även som förnamn på såväl pojkar som flickor.

Om en Bille utan nautisk examen i Sverige seglat på en av kanalbåtarna kan det ha varit en man med danskt ursprung. Och kanske med Bille som familjenamn/förnamn/smeknamn.

Jag har på nätet funnit en sjökapten Bo Bille. Om honom har jag inte funnit mer än att han bodde i en sommarstuga på Särö på sin ålders höst. Samt info om hustru och barn. Båda hans barn har gått bort. Denne Bo Bille var född på Gotland där det fanns en annan Bo Bille som var armékapten. Kan titeln sjökapten på den Bille som slog sin ner på Särö vara felaktig?

Kanske var Bille hans förnamn eller smeknamn och detta mer känt än hans familjenamn. Och som var det namn vår förr-förre kanaldirektör vidarebefordrade som namnförslag till caféet i Norsholm.

Men uppgiften om att han seglade på Pallas även under de år fartyget var upplagt lämnar öppet för att fler fel kan finnas i historien som vi kanske aldrig får svar på.
steamer ship
Posts: 9
Joined: 12 Feb 2015, 19:15

Re: Info om kapten Bille - fanns han?

Post by steamer ship »

Hittade detta på Klubb Maritims sida Efterlysningar:
Den färgblinde kaptenen på kanalbåten

Lars E Johansson skriver: ”Jag söker information om kapten Bille. Förnamnet kan ha varit Bo. Han lär ha tjänstgjort som styrman på Ångfartygs AB Göta Kanals ångare S/S Pallas under 1930-talet. Han tillhör kanalens kända kaptener genom att han lär ha tagit skepparexamen, men då det därefter visade sig att han var färgblind fick han tjänstgöra endast som styrman.”

Då kanske detta är förklaringen då han endast fick tjänstgöra som styrman och då finns han ju inte med som kapten i slusslistorna.
steamer ship
Lars Johansson
Posts: 18
Joined: 01 Nov 2016, 11:48

Re: Info om kapten Bille - fanns han?

Post by Lars Johansson »

Den kapten Bille som avses lär, enligt beskrivningen av honom i Caféet i Norsholm, ha varit färgblind. Kan det ses som rimligt att en färgblind styrman kan ha accepterats för tjänstgöring på bryggan på ett fartyg i kommersiell trafik?

Idag är kraven måhända annorlunda, men jag accepterades under förra året som jungman/matros på en föreningsägd segelskuta först efter läkarundersökning där jag befanns ha ett tillräckligt färgseende.

Då innehavarna av caféet har fått namnförslaget av vår förr-förre kanaldirektör kan man tänka sig att en gammal historia som länge vandrat längs kanalen kan ligga bakom. Att caféets innehavare dessutom saknar kunskap om den berörde kaptenen kan ses som ovanligt. De som döper sin anläggning efter någon känd person/motsvarande brukar alltid vilja ha en god historia att berätta för sina besökare.

Kanske ska historien flyttas till min mapp med skrönor längs kanalen. Men även bakgrunden till skrönor kan vara intressant.
johanmmolin
Posts: 342
Joined: 15 Nov 2011, 18:15
Location: Moth Virgin; exil-östgöte

Re: Info om kapten Bille - fanns han?

Post by johanmmolin »

Jag blir mer och mer övertygad om att detta är en vandringssägen. Tycker mig komma ihåg att jag hört samma historia i annat sammanhang, och det räcker att googla "färgblind kapten" så hittar man om inte annat så litterära exempel.

Det blir lite som journalistikens credo; man ska aldrig förstöra en bra historia genom att försöka kontrollera källorna. Fast det är kanske en vandringssägen det också ...
Lars Johansson
Posts: 18
Joined: 01 Nov 2016, 11:48

Re: Info om kapten Bille - fanns han?

Post by Lars Johansson »

johanmmolin wrote:Det blir lite som journalistikens credo; man ska aldrig förstöra en bra historia genom att försöka kontrollera källorna. Fast det är kanske en vandringssägen det också ...
Så sant så! Men har man då som jag arbetat med forskning även i yrket så har man ju blivit lite störd ......vill nå så långt som möjligt mot "sanningen".
Post Reply