Vänersjöfartens framtid.

Diskussionsforum - Registera dig för att läsa och skriva på forumet.
Post Reply
L-J
Posts: 156
Joined: 11 Aug 2011, 17:59
Location: Skara

Vänersjöfartens framtid.

Post by L-J »

Regeringen gav idag Sjöfartsverket i uppdrag att analysera möjligheten att öka kust och inlandssjöfarten.

http://www.lidkopingsnytt.nu/2016/02/25 ... pa-vanern/.

Ett litet ljus i mörkret.

L-J
kapstans
Posts: 999
Joined: 21 Aug 2007, 09:07
Location: Trollhättan

Re: Vänersjöfartens framtid.

Post by kapstans »

Ja visst är det bra och helt nyligen lade ECSA fram en ny kampanj för att öka andelen kustsjöfart inom Europa och nu detta. Vågar ju inte riktigt ropa hej ännu men det ser onekligen ut som om det går i rätt riktning. Jag har följt detta lite ett tag för nog tycker man att även Sverige borde kunna ha en bättre kust och inlandssjöfart speciellt vi som är så sjöfartsberoende. Men det måste ju finnas förutsättningar för svenska rederier också under svensk flagg. Nya slussar i Göta älv är ju otroligt viktigt för framtiden. Kanske inte samhällsekonomiskt lönsamt just nu men på sikt garanterat. Satsningen i sig kan skapa ytterligare underlag. Jag är bara positiv till ökad sjöfart i alla dess former. Bra miljöval och minskar olyckor samt trängsel på våra vägar.
Fredrik Ahlman
User avatar
m/s munter
Posts: 639
Joined: 14 Oct 2007, 11:19
Location: Sjön Viken Götakanal
Contact:

Re: Vänersjöfartens framtid.

Post by m/s munter »

blås liv i Swea kanal, och inlandssjöfart blir ett faktum! förbind mälaren,hjälmaren med vänern!
Jan Schönemann
Posts: 281
Joined: 02 Jan 2008, 17:18
Location: Skövde

Re: Vänersjöfartens framtid.

Post by Jan Schönemann »

För att inte tala om Dala Kanal.
kapstans
Posts: 999
Joined: 21 Aug 2007, 09:07
Location: Trollhättan

Re: Vänersjöfartens framtid.

Post by kapstans »

Allvarligt talat så utesluter jag inte att man i framtiden kan vidta insatser att bygga nya kanaler för att stimulera inlandssjöfarten. Men långt fram i tiden, först måste vi anpassa infrastruktur så att inlandssjöfarten ens kan komma igång.
Fredrik Ahlman
zoroaster
Posts: 308
Joined: 17 Mar 2010, 18:34

Re: Vänersjöfartens framtid.

Post by zoroaster »

Satsa pengar på sjöfarten istället för att bygga snabbspår på jvgsidan. Tycker det är helt idiotiskt att bygga dessa snabbspår för att man ska unna åka lite fortare mellan STO-MMX och STO-GOT. Vilken tidsvinst gör de som inte bor i dessa städer?? Och det handlar bara om resenärer inte gods.
Nä eftersom landet ska utvecklas så måste godstrafiken inte bara på väg och jvg utan även sjöfarten få sitt.
Men det är nog få kunniga eller intresserade i regeringen.

D
kapstans
Posts: 999
Joined: 21 Aug 2007, 09:07
Location: Trollhättan

Re: Vänersjöfartens framtid.

Post by kapstans »

Alltså järnväg är också ett gott alternativ till vägtrafik men även det nätet har ett tak medan sjöfarten utnyttjas en bråkdel av sin kapacitet. Tyvärr har vi inte infrastrukturen helt anpassad för inlandssjöfart men med relativt enkla medel kan man styra över intressanta kvantiteter gods. Likaså kustsjöfarten är ju egentligen helt idealisk ur en rad aspekter.
Samtidigt måste vi få konkurrensneutral mellan trafikslagen där farledsavgiften är något som talar emot sjöfarten idag, någon motsvarande avgift finns ju inte för de andra trafikslagen. Så avveckla denna eller påför avgift för de andra trafikslagen för att få neutralitet.
Sedan har vi det administrativa som är betydligt dyrare och mer arbetskrävande för ett fartyg på intra-EU resa, man hanterar en sådan resa på samma vis som om fartyget kommit från tredje land in till EU medan en lastbil bara utfärdar ett dokument. Det gör det liksom krångligare med sjöfarten.
Sen finns aspekter till försäkringar, ersättningar och ersättningsnivåer kopplat till olycka där gods kommer till skada eller går förlorat som skiljer sig inom sjöfart och annan trafik. Jag menar att exempelvis finns ju ingen General Average för lastbilstransporter... Det kan bidra till att gods tar andra vägar.
Svenska fartyg och rederier måste vidare ha samma förutsättningar till sjöfart likt övriga EU länder och tonnageskatten och TS delegering är ju steg mot detta.
Vi måste satsa mer på infrastruktur i slussar och ändamålsenliga broar, det som nu sker i Göteborg med lågbro skall liksom ens inte kunna ske.
Mer sjötransport ger minskade antalet olyckor på vägarna och kommer bidra till en bättre miljö. Det sker ju en otrolig utveckling med de nya fartygen i fråga om energieffektivitet, design och kapacitetsoptimering. Jag ser stora möjligheter med Vänersjöfarten men också med sjöfarten på Mälaren.
Lastbilen är det stora problemet. En lastbil skall inte kunna konkurrera upp till mellandistans med ett fartyg. Tillsynen mot lastbilar med utländska chaufförer som kanske fuskar inom svenskt cabotage måste bli strängare och mer omfattande. Avgifter och regler skall styra om så att lastbil inte tar gods på detta vis.
Fredrik Ahlman
Post Reply