Skutor

Diskussionsforum - Registera dig för att läsa och skriva på forumet.
Post Reply
Jan Schönemann
Posts: 281
Joined: 02 Jan 2008, 17:18
Location: Skövde

Re: Skutor

Post by Jan Schönemann »

Betr. WYC har jag läst någonstans en förklaring till namnet, men var? Får väl gå igenom 40 årgångar av Båtologen/Länspumpen. WYC var väl föregångaren till Tärntanks rederi. Betr. KLIPPEN såldes hon 1961 av Algot Erik Elmer Larssons dödsbo, Hjo för det facila priset av 6.000 kr.
imar
Posts: 1776
Joined: 02 Nov 2011, 23:44

Re: Skutor

Post by imar »

Det skall ha varit Algot Larssons dödsbo som sålde Klippen för 6000 kronor för att användas som lustbåt. Köpare var ett partrederi i Lidingö med fem delägare och Ulf Donald Lindberg som huvudredare. Jan han före men jag skickar det ändå. Om du kan säga var Yngve Christiansson bodde eller var WYC hade för hemort så skall jag leta.
imar
Posts: 1776
Joined: 02 Nov 2011, 23:44

Re: Skutor

Post by imar »

I köpebrev den 6 augusti 1960 såldes Klippen. Hon blev troligen då nedriggad till galeas. Certifikat som lust m/s den 10 maj 1961.
Torsten H
Posts: 1167
Joined: 18 Jan 2006, 15:18

Re: Skutor

Post by Torsten H »

Han bodde i Halmstad.
Jan Schönemann
Posts: 281
Joined: 02 Jan 2008, 17:18
Location: Skövde

Re: Skutor

Post by Jan Schönemann »

WYC blev svenk 1951 med hemort Halmstad. Enl. Schiffshistorische Archiev Flensburg stavades namnet WYK.
Torsten H
Posts: 1167
Joined: 18 Jan 2006, 15:18

Re: Skutor

Post by Torsten H »

Stavningen WYK är fel!!!!!!!!!!! - det stod visserligen påmålat så på fartyget på senare år, men den hette officiellt hela tiden som svensk - WYC. Jag gissar på att W:et står för initialen för Yngve Christianssons hustru, men det är bara en gissning
imar
Posts: 1776
Joined: 02 Nov 2011, 23:44

Re: Skutor

Post by imar »

Det fanns en Yngve Fritiof Christiansson i Halmstad 1970. Jag vet inte om han var skeppare. Hans fru hette Karin Margit Julia. Denne Yngve var född 1908 och avled 1978.
Torsten H
Posts: 1167
Joined: 18 Jan 2006, 15:18

Re: Skutor

Post by Torsten H »

Rättelse: WYCs huvudredare hette YNGWE Theodolf Christianson i Halmstad; han avled 1952. Han efterträddes av Carl Yngve ROLAND Christianson.
imar
Posts: 1776
Joined: 02 Nov 2011, 23:44

Re: Skutor

Post by imar »

Yngve Teodolf Christiansson var gift med Valborg Amalia Hansson. Inom släktforskarvärlden försöker man ofta normalstava så Walborg har blivit Valborg. Det låter väl rimligt att det är hustruns initial W och därefter makens YC. Efternamnet har ofta återgetts med K. Men det är ett märkligt namn på en båt om man inte vet var det kommer ifrån. Torsten, du var även inne på WYK och det hade ju även kunnat gå bra men jag antar att den i registret hette WYC som du ändrade till.
imar
Posts: 1776
Joined: 02 Nov 2011, 23:44

Re: Skutor

Post by imar »

Jag glömde säga att i församlingsboken så är Teodolf först upptagen som kontorist, därefter som kontorschef och slutligen som skeppsmäklare. Sonen står som reservofficersaspirant. Då var väl ingen av dem befälhavare. Fast om sonen hade officersgrad från flottan så kunde han kanske vara befälhavare. Men om det var flottan vet jag inte. Halmstad hade väl infanteri tror jag.
Torsten H
Posts: 1167
Joined: 18 Jan 2006, 15:18

Re: Skutor

Post by Torsten H »

Tack för hjälpen! W står säkerligen för Walborg. Teodolf stavades t ex tidigare Theodolf. Ingen av far och son var befälhavare - de var skeppsmäklare. Yngwe var huvudredare för många skutor.
På senare tid - innan den blev skrotad - stod det WYK i fören, men det var 'hemsnickrat' - officiellt hette den WYC under hela den svenska tiden. Från Halmstad såldes hon till Donsö med Sven Olof Kristensson som huvudredare.
imar
Posts: 1776
Joined: 02 Nov 2011, 23:44

Re: Skutor

Post by imar »

Om man googlar på ordet jakt så finner man bl a att i Wikipedia nämns att Nordisk Familjebok uppger att jakten skiljer sig från slupen med att den inte har en förlängningsspira i masttoppen. Där står också: Enligt Nordisk Familjebok 1884 och 1910 är en jakt ett handelsfartyg på 20 till 70 (i medeltal 37) tons dräktighet och 1½ till 3 meters djupgående med last, som har en mast utan toppstång och för gaffelstorsegel med bom, gaffeltoppsegel, två eller tre stagsegel och vid medvind bredfock.

Om man googlar på ordet slup så får man bl a följande förklaring. Slup är en segelbåt med en mast, ursprungligen betecknade det ett litet enmastat kustfartyg, med gaffelsegel, toppgaffelsegel, stagfock, klyvare och jagare – ibland även bredfock.

Här på Fallrepet nämns ofta ordet slup men mera sällan jakt. Hur var det med de Bohusländska jakterna? Hade de ursprungligen förlängningsspira i masttoppen? Jag får en känsla av att ordet slup ofta används för båda delarna - med eller utan toppspira. Någon som vill kommentera?
Torsten H
Posts: 1167
Joined: 18 Jan 2006, 15:18

Re: Skutor

Post by Torsten H »

Stång var/är den vanliga benämningen bland sjöfolk. Jakten hade inte stång - slupen hade stång.
De bohuslänska jakterna var således jakter.
imar
Posts: 1776
Joined: 02 Nov 2011, 23:44

Re: Skutor

Post by imar »

Skönt att höra. Här har vi precis samma åsikt. Jag kommer att återkomma om segelfartyg, benämningar, hur de är riggade och annat. Det finns ju vissa självklarheter men också en del som är lite svårare.
imar
Posts: 1776
Joined: 02 Nov 2011, 23:44

Re: Skutor

Post by imar »

Jag börjar med det lättaste först. Karaktäristika för brigg, bark och fullriggare. De är lätta att bestämma. Eventuella variationer inom varje grupp förändrar inte respektive begrepp.

Brigg - Tvåmastare med båda masterna fullt råsegeltacklade och dessutom ett gaffelsegel på den aktre masten (stormasten).

Bark - Minst tre master varav mesanmasten (den aktersta) är gaffelriggad och de övriga fullt råsegeltacklade.

Fullriggare - Minst tre master som alla är fullt råsegeltacklade.

Alla tre segelfartygstyperna har stagsegel för om fockmasten (den främre) och mellan masterna.

Jag är tacksam för alla kommentarer och rättelser.
Post Reply