Hästholmen vid Vättern

Diskussionsforum - Registera dig för att läsa och skriva på forumet.
Post Reply
johanmmolin
Posts: 344
Joined: 15 Nov 2011, 18:15
Location: Moth Virgin; exil-östgöte

Re: Hästholmen vid Vättern

Post by johanmmolin »

En annan skuta som kunde ses i Hästholmen var SVEA. Även hon var ursprungligen en råbock under namnet SNÄCKAN (med anor bort till åtminstone 1823!). Hon var med om den orkanliknande storm vid Röckneöarna 1871 där de sista kvarvarande råbockarna från Harge förliste. SNÄCKAN bärgades dock och byggdes om, först till slup, och så småningom till motorgaleas.
Från 1913 kom även hon att tillhöra Kindboms ”rederiimperium”.

1937 lastade hon massaved till Munksjö omkring en gång i månaden. 1948 hade detta ökat till två gånger per månad. Hon var större än både ANNA och FRAMÅT och kunde därför förstås lasta mera per resa.
svea akterifrån.jpg
Hon fortsatte troget som timmerlastare t o m första halvan av 50-talet, dock inte längre från Hästholmen. Vedfrakterna här torde ha upphört omkring år 1950, därefter var det enbart bulklast av spannmål, gödning och foder kvar.
SVEA blev också lustfartyg 1958 med likaledes klassiskt öde; 1970 höggs hon upp.

Många andra skutor kom att angöra Hästholmen för att hämta ved och virke; dock rör det sig här om sporadiska anlöp.

Det som sannolikt kom att ändra förutsättningarna för denna trafik var Munksjö AB självt, som började engagera sig som egen redare fr o m slutet av30-talet, med motorseglarna MUNKSJÖ I - MUNKSJÖ IV. Deras historiker hör inte hemma här; nu var det transporter av egna skogar på egen köl som gällde, och då passade inte Hästholmen in i bilden längre. Dock förgår all jordens härlighet. 1962 såldes MUNKSJÖ-båtarna till sina skeppare. Några kämpade på ett antal år till under nya ”artistnamn”, men i praktisk mening dog det mesta av vättertrafiken ut under detta årtionde. När vi kommer till 1968 fanns det inget anlöp av Hästholmen längre.
User avatar
Skepparättling
Posts: 994
Joined: 16 Nov 2005, 02:05
Location: Forsaviken

Re: Hästholmen vid Vättern

Post by Skepparättling »

johanmmolin wrote: 21 Jan 2021, 13:11 Ödeshögs Bibliotek har ett berömvärt projekt i form av en "digital hembygdsbok" med mycket intressant att botanisera i. För några veckor sedan skickade jag en liten kria till dem med vad jag har kommit fram till om massavirkestransporter från Hästholmen. Jag tänkte publicera den här också, men får dela upp den i avdelningar m h t längden.
Ett stort tack särskilt till Torsten Hagnéus och Anders Engdahl för bistånd, inte minst med bilder.

Alltså:

Sjötrafiken på Hästholmen: Något om massavedtransporter

Ved i olika former har varit självklara transporter för sjöfarare, och senare järnvägarna.
.........

Det var enstaka skeppare som med sina slupar – det var genomgående segelslupar som användes – som stod för transportarbetet. Här återfinner vi KNEKTEN, VICKTORIA, FRIDA och HULDA.
Om KNEKTEN vet vi inte så mycket mer än att hon hörde hemma i Jönköping.
VICKTORIA hade varit en så kallad råbock, ett odäckat fartyg med råsegel likt de forna vikingatidens fartyg. Dessa brukade frakta ”limsten” från norra Vättern till masugnarna i Jönköpingstrakten. Liksom flera andra råbockar hade hon dock blivit ombyggd till slup och hörde hemma i Jönköpingstrakten genom åren.
FRIDA var byggd som slup i Svenshult utanför Jönköping.
.....
Av en händelse snubblade jag över en av skutorna, Frida. Dock har jag inget foto på henne och kände inte till henne tidigare:
"2951 FRIDA

Slup byggd i Svenshult 1883 i ek samt fur på klink, av Skeppsbyggmästare Carl Jansson.

Brutto: 31,61
Netto: 26,74
Längd: 15,85 m
Bredd: 5,13 m
Djup: 1,78 m

Mätbref den 2/8 1883: Tillhör J Johansson. Befälhavare: C Jansson. Hemort: Gustaf Adolf
Reg.cert. 2/10 1896: Tillhör P.r byggmästare Anders Jan Johansson, Svenshult ½ delar, befälhavare oexaminerade skepparen Carl Jansson, Bäckebo ½ del. Hemort: Svenshult.
Salubref den 12/2 1898: ½ delar sålda för 500 kr
Köpekontrakt den 8/10 1902: såld för 1000 kr
Cert. Den 11/11 1902: Tillhör skeppare Carl Jansson, Lilla Bäckebo, ensam ägare och själv befälhavare. Hemort: Bäckebo.
Köpekontrakt den 14/6 1906: Tillhör Axel Gustafsson, Jönköping, ensam ägare och själv befälhavare.
Köpekontrakt den 24/4 1907: Såld för 7000 kr
Cert. Den 10/7 1908: Tillhör disponent Lars Arthur Rune, Kärsby, ensam ägare. Befälhavare: Johan Theodor Gustafsson, Smedsby. Hemort: Motala.
Anmärkning den 6/12 1912 att fartyget sålts till Justus Malmström, Sunnanå i Holts:s socken. Hemort: Sunnanå. Fartyget förnärvarande upplagt, befälhavare ej tillsatt.
Certifikatet har ej överlämnats till de nya ägarna sedan fartyget varit hemmahörande i Motala.
Intyg den 27/10 1914: På begäran av skeppare Viktor Larsson, Kilarne, Åmniskog. Intygar Justus Malmström att fartyget förlist.
Intyg den 27/10 1914 att fartyget på resa Vermlandsnäs-Sunnanå i Juni månad detta år gjort haveri och därefter blivit fullständigt vrak.
Frida kantrade den 2/6 1914 under frisk nordlig bris öster om hjorten och driver sydvart, men påträffas i havererat skick av fiskare som bogserar in vraket till grunt vatten i närheten av Såtenäs (Friels hamn). "

Hon kan ju mycket väl finnas på någon hamn bild från Jönköping, Motala eller någon annanstans men som oidentifierad..
Mvh
Anders

Ättling till skeppare Arvid Pettersson på bla Galeasen Don Carlos av Harge. Och Daniel Engdahl skeppare bla på Galeasen Carl Gustaf av Harge
johanmmolin
Posts: 344
Joined: 15 Nov 2011, 18:15
Location: Moth Virgin; exil-östgöte

Re: Hästholmen vid Vättern

Post by johanmmolin »

Då dyker ett problem upp (som iofs har funnits där tidigare):
frida oklart.jpg
Här finns en namnbräda på museet i Brandstorp.
Ovanför det en slupritning som ser rätt så Yngve Malmqvistsk ut, MEN den enda FRIDA jag har hittat som haft anknytning till Brandstorp är jakten 3510 som införskaffades av Algot och axel Larsson, och som uppgavs vara "i uselt skick". Dock tycks hon ha överlevt i ytterligare 24 år. Är det henne den blå namnbrädan kommer ifrån?

Nu undrar jag om ritningen har någonting alls att göra med namnbrädorna? Jag har inte själv besökt museet, men enda möjligheten jag ser vore att det är en ritning och sedan två namnbrädor, där de tre är orelaterade till varandra.

Dessutom har jag en mycket vag uppgift om en slup FRIDA byggd 1879 vid Bäckebo bäck.

För att ytterligare "krångla ihop det hela lite mer besvärligt" som min gamle klassföreståndare på Platenskolan i Motala brukade säga (han lyckades alltid göra just det när han pratade ...) har jag också ett foto som sägs föreställa "2555 FRIDA" ...
frida2555.jpg
User avatar
Skepparättling
Posts: 994
Joined: 16 Nov 2005, 02:05
Location: Forsaviken

Re: Hästholmen vid Vättern

Post by Skepparättling »

Namnbrädan har du ju redan klurat ut. Tillhörde den Frida du beskriver, och det övriga på bilden har nog inte med den att göra.

2555 Vet jag inget mer om än att hon 1915 hörde hemma i Vänersborg redare/skeppare Carl, Johan Gustafsson,Gestad 15 hkr maskin, 12,98x5,72 m dj 2,98 okänt byggår och plats fb 1905. ur SSL1915

Kan ju ev bidra med ytterligare en FRIDA, om det nu inte är någon av ovan:

Frida från Säby Örberga
Slup byggd i klink av ek och fur 15,85x5,13m dj 1,78m med flat spegel
Redare J L Öster som också var befälhavare.

uppgifter från 1903

som vanligt fler frågor än svar..
Mvh
Anders

Ättling till skeppare Arvid Pettersson på bla Galeasen Don Carlos av Harge. Och Daniel Engdahl skeppare bla på Galeasen Carl Gustaf av Harge
Post Reply